Mindig újabb táncok

Új Táncok/14.

A Budapest Kortárstánc Alkotó Műhely és a Budapest Tánciskola műhelyhete

A kezdetben egy, utóbbi időkben két napos demonstráció/bemutatkozó ez év tavaszára négy naposra dagadt. De talán négy délután és este sem ad teljes képet arról a szellemi-fizikai közegről és fejlődésről, ami a Budapest Tánciskola és holdudvarában zajlik. Ugyanis nem egyszerű táncbemutató a BuTi-é. Minden olyan szegmensbe bepillanthatunk, ami az iskolában történik: a mozgás technikai tanulása, a kreatív mozgás fejlesztése, elméleti megközelítések, sőt, a kezdőktől a félprofikon át az iskolát már elhagyó profi táncosok is meg-megmutatkoznak, ezzel felvillantva egyfajta pályaképet a felvételi iránt érdeklődő gyerekek előtt.

Meszes Tímea


A négy este tematikailag hasonlóképpen épült föl, de tartalmát tekintve mégis más és más várta az érdeklődőket. A műhelyhét csütörtöki és szombati napján volt alkalmam részt venni.

Az esték úgynevezett kutatás-beszámolókkal kezdődtek. A szakmailag felügyelt, de jórészt önállóan folytatott mozgásnyelvi kutatások az elmúlt időszakban fontos alappillérei lettek az iskolának. Lényege, hogy a tanulók több hétre vagy hónapra elmélyednek egy-egy témában, saját feltevést kutatva, vagy egy elméletet ültetnek a gyakorlatba, vagy épp fordítva, egy megvalósult mozgásformához dolgoznak ki elméleti hátteret, struktúrát. Mindkét módszerrel találkozhattunk a műhelyhéten. Csütörtökön Tóth Laura és Szombati Anett A módosult tudatállapot és a szomatikus tánc hozzájárulása a táncos fizikai és pszichés fejlődéséhez című táncpedagógiai kutatásukat ismertették. Tóth Laura egy elméletre támaszkodva és abból kiindulva dolgozott – és dolgoz ki jelenleg is – egy olyan módszert, melyet később a tánctanítás során szeretne hasznosítani. Habár kutatása – melynek ismertetőjén igen mély és alapos anatómiai tudásáról is számot adott – elsődleges motivációja önnön korlátainak átlépése volt, a végeredmény nem maradt önös célú, hiszen gyakorlati haszna, hogy tanítási módszerként a jövőben alkalmazható. A rövid verbális összefoglalókat követően a lányok bemutatták, hogyan festenek feltevéseik és eredményeik a gyakorlatban, egy táncórán.

A szombati kutatási beszámoló nevében szintén táncpedagógiai kutatás, mégis sokkal inkább az előadói kifejezésmódot segítő módszernek tűnt. Petrovics Sándor és Horváth Nóra – Angelus Iván instrukciói alapján – azt vizsgálják, hogy a mostanában a táncszínpadokon látható és igen divatos, vonzás és taszításon alapuló páros mozgássort strukturálják, rendszerbe helyezzék. Itt a korábbi kutatás ellenkező módszerével találkoztam; egy adott mozgásformához alkotnak módszertant, amely szintén a tanítás során alkalmazható. A kutatás külön érdekessége számomra, hogy Petrovics Sándor és Horváth Nóra partnering technikát tanítnak a Budapest Tánciskolában, ami jelzi, hogy a tanulás, a kutatás és fejlődés soha nem véget.

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2015/3. számában.

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken. Az árushelyek listája itt olvasható.
Az aktuális és korábbi számok megvásárolhatók az Írók boltjában, a Katona József Színház könyvesboltjában.

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu
Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):
Az aktuális szám és az egy éven belül megjelent számok: 495 Ft
A korábbi évfolyamok számai: 395 Ft

 

15. 07. 21. | Nyomtatás |